• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Europejski Dzień Praw Pacjenta

18 kwietnia z okazji obchodzonego w całej Unii Europejskiej, Europejski Dzień Praw Pacjenta, w Szpitalu św. Ludwika zostały wyeksponowane tablice projektu Akademii NFZ, przypominające najważniejsze prawa pacjenta –dziecka. Mogli się z nimi zapoznać pacjenci poradni specjalistycznych oraz Oddziału Dzieci Starszych

Europejski  Dzień  Praw Pacjenta obchodzony jest od 8 lat. Celem jego ustanowienia  jest przypomnienie społeczeństwu o przestrzeganiu fundamentalnych praw pacjenta zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta zawierającej 14 praw, które łącznie prowadzą do zagwarantowania  “wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia”

Przypominamy prawa pacjenta :

1. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2. Prawo do świadczeń zdrowotnych

3. Prawo do żądania opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego

4. Prawo do informacji

5. Prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem

6. Prawo do wyrażenia zgody

7. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej

8. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

9. Prawo do poszanowania intymności i godności

10. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

11. Prawo do opieki duszpasterskiej

12. Prawo do umierania w spokoju i godności

13. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

14. Prawo pacjenta do dochodzenia swoich praw


 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś23
Wczoraj25
Wizyt w tygodniu124
Wizyt w miesiącu746
Łącznie wizyt1106535