• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce 2015

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im św. Ludwika w Krakowie oraz Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego uprzejmie informują o kontynuacji Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2015 r.

W tym roku, współdziałanie z Województwem Małopolskim przy realizacji Programu, zadeklarowało 6 jednostek samorządu terytorialnego: Miasto Nowy Sącz, Powiat Tarnowski, Miasto Tarnów, Powiat Brzeski, Miasto Kraków i Powiat Wielicki.

Wariant powiatowy adresowany jest do dzieci zamieszkałych na terenie Małopolski nie starszych niż 3 lata. Dokładne kryteria wieku dzieci określone zostaną indywidualnie przez realizatorów wariantu powiatowego. Województwo Małopolskie w ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego zapewnia: pomoc finansową (dofinansowanie do dawek szczepionki) i wsparcie merytoryczne oraz kampanię informacyjno-edukacyjną.

Realizatorzy Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2015 r., dokonujący szczepień w powiatach, które przystąpiły do wspólnej realizacji, zostaną wyłonieni w drodze konkursu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im św. Ludwika w Krakowie realizować będzie wariant Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2015, przeznaczony dla dzieci do lat 5 z placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Małopolski oraz żłobków z wyjątkiem terenu Miasta Krakowa (posiada w własny Program). Województwo Małopolskie pokrywa koszty zakupu szczepionki, usługi medycznej, zabezpieczenia specjalistycznego transportu ponieważ dzieci będą szczepione w miejscu przebywania tzn. w żłobkach, klubach dziecięcych itp., co pozwala na pełną dostępność do świadczenia jakim jest szczepienie ochronne, bez nadmiernego angażowania rodziców/opiekunów dzieci.

Głównym i nadrzędnym celem programu, który powstał z inicjatywy Województwa Małopolskiego jest poprawa stanu zdrowia dzieci zamieszkałych na terenie Małopolski poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom.

 Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce zakłada również cele szczegółowe takie jak:

  • uzyskanie możliwie najwyższej frekwencji podczas szczepień,
  • redukcja nosicielstwa i zmniejszenie zachorowań na infekcję pneumokokową,
  • zmniejszenie ilości hospitalizacji dzieci młodszych z powodu chorób wywołanych pneumokokami.

Szczegóły programu znaleźć można na stronie www.profilaktykawmalopolsce.pl. Program będzie realizowany do wyczerpania szczepionek lub do 11.12.2015 r.

W razie pytań prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 pod numerem telefonu + 48 12 430 34 72.

Autorem i koordynatorem merytorycznym Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce jest  dr n. med. Hanna Czajka. Absolwentka Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie, pediatra, specjalista chorób zakaźnych z wieloletnim doświadczeniem. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, członek Grupy Doradczej ds. Szczepień Ochronnych Europy Środkowej (CEVAG). Od lipca 2007 r. dr Hanna Czajka kieruje Poradnią Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, która realizuje zadania konsultacyjnej poradni ds. szczepień ochronnych.

 

 

Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego.

 


 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś1
Wczoraj34
Wizyt w tygodniu109
Wizyt w miesiącu1045
Łącznie wizyt1120079