• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

dr n. med. Hanna Czajka

h_czajka

Jestem lekarzem, absolwentką Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie ze specjalizacją z pediatrii ichorób zakaźnych. Dysponuję doświadczeniem pracy w rejonowej poradni pediatrycznej, na ogólnym oddziale pediatrycznym, a także na oddziałach chorób zakaźnych wieku dziecięcego oraz chorób infekcyjnych dzieci.
W roku 1987 byłam inicjatorem powstania w Krakowie poradni dla dzieci matek HBs(+). W 1995 r. utworzyłam pierwszą w Małopolsce konsultacyjną poradnię pediatryczną ds. szczepień, a następnie w 1997 r. Centrum Szczepień w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, którymi kierowałam do połowy2007 roku. Od lipca 2007 r. kieruję Poradnią Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.

 

W 2003 roku uzyskałam stopień doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu broniąc rozprawy pt. „Stosowanie skojarzonej szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi zawierającej acelularny komponent krztuścowy u dzieci z grup podwyższonego ryzyka" (promotor: prof. dr hab. med. Jacek Wysocki). Działam aktywnie w Polskim Towarzystwie Wakcynologicznym, jako jego współzałożyciel, wchodząc w skład Zarządutego ogólnopolskiego stowarzyszenia naukowego nieprzerwanie od pierwszej kadencji. Ponadto jestem członkiem Grupy Doradczej ds. Szczepień Ochronnych Europy Środkowej (CEVAG). Opracowałam i koordynuję kilka profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez władze samorządowe Krakowa i Województwa Małopolskiego.

Jestem autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, komentarzy i doniesień na temat szczepień publikowanych w wiodących naukowych czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych, a także autorem dwóch rozdziałów na w podręczniku „Wakcynologia" (Wydawnictwo α-medica-press 2007) pod reakcją W.Magdzika, D.Naruszwicz-Lesiuk i A.Zielińskiego. Ponadto
w 2010 roku ukazał się podręcznik pt. „ABC zabiegów w pediatrii" (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna Kraków), w którym zawarty jest napisany przeze mnie rozdział „Podstawowe zasady wykonywania szczepień ochronnych". Wraz z prof. Jackiem Wysockim napisałam dwa poradniki, pierwszy pod tytułem „Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach" (Wydawnictwo Help Med. Kraków 2012 - IV wydanie), drugi pt. „Szczepienia wprofilaktyce chorób zakaźnych - vademecum " (Wydawnictwo Help Med. Kraków, Iwydanie 2010). Obie te publikacje służą pomocą w codziennej pracy lekarzom i pielęgniarkom realizujących szczepienia a także lekarzom przygotowującym się do egzaminów specjalizacyjnych z pediatrii i chorób zakaźnych. Ponadto jestem współautorem poradnika „Szczepienia krok po kroku – praktyczny poradnik z komentarzami ekspertów" (Wydawnictwo Grupa Medica s.c. Warszawa 2009). W ramach popularyzacji szczepień ochronnych wśród naszych pacjentów współuczestniczyłam w stworzeniu przewodnika dla rodziców pt. Pierwsze 2 lata życia dziecka (Wydawnictwo Medycyna Praktyczna Kraków 2008) oraz byłam inicjatorem wydania pod patronatem Szpitala św. Ludwika w 2010 roku poradnika pt. „Podróż z dzieckiem", napisanego wspólnie z Lekarzami naszego Szpitala, zawierającego podstawowe wskazówki z zakresu medycyny podróży, który ukazał się z okazji zorganizowanej przeze mnie tym samym roku konferencji naukowej poświęconej tej samej tematyce.

W uznaniu mojego dorobku w szerzeniu profilaktyki chorób zakaźnych zostałam w 2005 roku uhonorowana medalem Prezydenta Miasta Krakowa. W roku 2011 miałam zaszczyt zostać zaliczona grona „100 Lekarzy Małopolski" w plebiscycie zorganizowanym po raz pierwszy przez „Gazetę Krakowską".

Aktywnie uczestniczę w zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych z zakresu pediatrii, chorób zakaźnych i wakcynologii stale aktualizując wiedzę i umiejętności fachowe. Prowadzę od lat wykłady i warsztaty szkoleniowe natemat profilaktyki chorób zakaźnych oraz medycyny podróży dla lekarzy, pielęgniarek i pracowników służb sanitarno-epidemiologicznych na konferencjach naukowych
i sympozjach organizowanych przez wiodące towarzystwa naukowe, uczelnie i ośrodki medyczne oraz organizacje samorządu zawodowego. Niemal codziennie udzielam także konsultacji z zakresu szczepień lekarzom i pielęgniarkom z całej Polski.

Na przestrzeni minionych lat przez mój gabinet szczepień przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy pacjentów, w większości należących do grup podwyższonego ryzyka, dla których odpowiednio przeprowadzona profilaktyka chorób zakaźnych jest szczególnie istotna.

 

 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś15
Wczoraj21
Wizyt w tygodniu171
Wizyt w miesiącu963
Łącznie wizyt1105082