• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Archiwum zamówień publicznych

ROK 2013


Przetarg nieograniczony pn. "Usługi kompleksowego utrzymania czystości", znak sprawy: DZP.272-34/13

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku", znak sprawy: DZP.272-36/13

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa elektronicznej wagi analitycznej", znak sprawy: DZP.272-35/13

Przetarg nieograniczony pn. Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej na elewacji zachodniej budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, znak sprawy: DZP.272-32/13
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ (Dokumentacja techniczna)
Załącznik nr 1B do SIWZ (Przedmiar)
Załącznik nr 4 do SIWZ (Projekt umowy)


Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa serwerów, macierzy dyskowej oraz szafy z osprzętem", znak sprawy: DZP.272-28/13
Załącznik nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia/Zestawienie parametrów technicznych)

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych", znak sprawy: DZP.272-31/13
Modyfikacja SIWZ (25.09.2013)

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa immunoglobulin" , znak sprawy: DZP.272-30/13
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1b do SIWZ (Formularz cenowy)

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa oprogramowania - elektronicznego obiegu dokumentów medycznych, wraz z wdrożeniem i szkoleniem użytkowników", znak sprawy: DZP.272-29/13

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa serwerów, macierzy dyskowej oraz szafy z osprzętem", znak sprawy: DZP.272-28/13

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionek przeciw grypie", znak sprawy: DZP.272-27/13

Przetarg nieograniczony pn."Usługi transportu sanitarnego", znak sprawy: DZP.272-26/13

Przetarg nieograniczony pn. Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej na elewacji zachodniej budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, ul. Strzelecka 2, znak sprawy: DZP.272-25/13

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa szczepionek przeciwko pneumokokom , Znak sprawy: DZP.272-24/13

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa szczepionek, znak sprawy: DZP.272-23/13

Przetarg nieograniczony pn. Roboty budowlane polegające na dobudowie szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2, znak sprawy: DZP.272-22/13

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szafek przyłóżkowych, pulsoksymetrów, pompy infuzyjnej, ssaka medycznego, wagi elektronicznej, inhalatorów dyszowych, wózków anestezjologicznych, stołu rehabilitacyjnego oraz cieplarki laboratoryjnej", znak sprawy: DZP.272-21/13

Przetarg nieograniczony pn. "Usługa kompleksowego ubezpieczenia", znak sprawy: DZP.272-17/13

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa komory laminarnej", znak sprawy: DZP.272-18/13

Przetarg nieograniczony pn. Roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian i odwodnienie drenażem opaskowym murów w budynku Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie, znak sprawy: DZP.272-16/13

Przetarg nieograniczony pn. Roboty budowlane polegające na dobudowie szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy w budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa komory laminarnej", znak sprawy; DZP.272-14/13

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwienia odpadów medycznych", znak sprawy: DZP.272-12/13

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szafy wiszącej wraz z panelem FTP", znak sprawy: DZP.272-11/13

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek laserowych, monitorów LCD, szafy wiszącej wraz z panelem FTP", znak sprawy: DZP.272-10/13

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku", znak sprawy: DZP.272-9/13

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków, szczepionek, preparatów i sprzętu do żywienie klinicznego drogą przewodu pokarmowego i immunogloblin", znak sprawy: DZP.272-8/13

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku", znak sprawy: DZP.272-7/13

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa odczynników laboratoryjnych", znak sprawy: DZP.272-6/13

P
rzetarg nieograniczony pn. "Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym i przystosowaniu pomieszczeń na pracownię bakteriologi w budynku głównym", znak sprawy: DZP.272-5/13 

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi dozoru mienia i prowadzenia portierni",  znak sprawy: DZP.272-4/13

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków", znak sprawy: DZP.272-3-13

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków", znak sprawy: DZP.272-1/13

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków, znak sprawy: DZP.272-2/13


ROK 2012
Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionek", znak sprawy: DZP.272-1/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków":, znak sprawy: SMZ.272-2/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa testów immunochromatograficznych", znak sprawy; SMZ.272-3/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków", znak sprawy: SMZ.272-4/12


Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków", znak sprawy SMZ.272-5/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku", znak sprawy SMZ.272-6/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku", znak sprawy DZP.272-7/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa videokolonoskopu dziecięcego", znak sprawy: DZP.272-8/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków", znak sprawy DZP.272-9/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionek", znak sprawy: DZP.272-10/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionek", znak sprawy: DZP.272-11/12

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi kompleksowego ubezpieczenia", znak sprawy: DZP.272-12/12
Termin składania i otwarcia ofert: 11.07.2012

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa gazów medycznych (tlenu i dwutlenku węgla)", znak sprawy: DZP.272-13/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu medycznego", znak sprawy DZP.272-15/12

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi kompleksowego ubezpieczenia", znak sprawy: DZP.272-17/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa zamkniętego systemu do pobierania krwi", znak sprawy DZP.272-18/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa defibrylatora", znak sprawy DZP.272-19/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków, antybiotyków, płynów infuzyjnych i szczepionek", znak sprawy: DZP.272-20/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa odczynników wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego", znak sprawy: DZP.272-16/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionek przeciwko grypie", znak sprawy: DZP.272-22/12

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi kompleksowego utrzymania czystości", znak sprawy: DZP.272-21/12

Przetarg nieograniczony pn. "Roboty budowlane polegające na przebudowie oddziału dziecięcego zlokalizowanego na parterze w budynku głównym", znak sprawy: DZP.272-23/12

Przetarg mieograniczony pn. "Dostawa szczepionek", znak sprawy: DZP.272-24/12

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi żywienia pacjentów", znak sprawy: DZP.272-25/12

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi pralnicze", znak sprawy: DZP.272-29/12

Przetarg nieograniczony pn. "Roboty budowlane polegające na wykonaniu kontynuacji prac kooserwatorskich elewacji budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, przy ul. Strzeleckiej 2", znak sprawy:DZP.272-27/12

Przetarg nieograniczony pn. "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energi elektycznej", znak sprawy: DZP.272-26/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków", znak sprawy: DZP.272-30/12

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi w zakresie wykonywania badań geneteycznych w diagnostyce spondyloartropatii (HLA-B27 i HLA-Cw6) oraz diagnostyce celiakii (HLA-DQ2/DQ8)", znak sprawy DZP.272-31/12

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi pralnicze", znak sprawy: DZP.272-32/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku", znak sprawy: DZP.272-33/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa odczynników", znak sprawy: DZP.272-34/12

Przetarg nieograniczony pn."Dostawa sprzętu medycznego", znak sprawy: DZP.272-35/12

Przetarg nieograniczony pn."Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesorii"


Przetarg nieograniczone pn. "Dostawa Gastrolyzera", znak sprawy: DZP.272-37/12


Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa Przepływowej lampy bakteriobójczej", znak sprawy: DZP.272-38/12

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa i wdrożenie oprogramowania szpitalnego portalu informacyjnego SPI (e-Pacjent)", znak sprawy: DZP.272-39/12

 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś4
Wczoraj24
Wizyt w tygodniu28
Wizyt w miesiącu650
Łącznie wizyt1106439