• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Przetargi 2014

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków", znak sprawy:DZP.272-40/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa medycznego sprzetu jednorazowego uzytku", znak sprawy: DZP.272-38/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa preparatów do żywienia", znak sprawy:DZP.272-39/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa odczynników labolatoryjnych", znak sprawy: DZP.272-36/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu komputerowego, monitorów LCD oraz drukarek"; znak sprawy: DZP.272-35/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionek", znak spawy:DZP.272-34/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku", znak sprawy: DZP.272-33/14

Przetarg nieograniczony pn. "Roboty budowlane polegające na wykonaniu, dostawie i montażu drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej (EI 60 oraz EI 30) w budynku głównym Zamawiającego", znak sprawy: DZP.272-32/14

Przetarg nieograniczony "Dostawa sprzętu medycznego: pulsoksymetru przenośnego, pompy infuzyjnej jednostrzykawkowej, akcesoriów do gastroskopu, elektronicznej wagi niemowlęcej, statywów medycznych, rejestratora holterowskiego EKG", znak sprawy:DZP.272-31/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa medycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku", znak sprawy: DZP.272-30/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego", znak sprawy: DZP.272-28/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa laptopów", znak sprawy:DZP.272-27/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzetu komputerowwego, oprogramowania oraz rozbudowy serwera", znak sprawy: DZP.272-19/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu medycznego: stacji pomiarowej, elektronicznej wagi krzesełkowej oraz miarki do pomiaru obwodu głowy", znak sprawy: DZP.272-26/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa laptopów", znak sprawy:DZP.272-25/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa antybiotyków i płynów infuzyjnych", znak sprawy: DZP.272.24/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionek", znak sprawy: DZP.272-23/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionek przeciw grypie", znak sprawy:DZP.272-22/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionek", znak sprawy:DZP.272-21/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionek przeciw grypie", znak sprawy:DZP.272-20/14

Przetarg nieograniczony pn. "Roboty budowlane polegające na wykonaniu, dostawie i montażu kurtyn i drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej (EI 60 oraz EI 30) w budynku głównym Zamawiającego", znak sprawy:DZP.272-18/14

Przetarg niograniczony pn. "Usługi kompleksowego ubezpieczenia", znak sprawy: DZP.272-17/14
Zmiana ogłoszenia (08-07-2014)
Zmiana ogłoszenia (09-07-2014)

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków", znak sprawy: DZP.272-16/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa gazów medycznych (tlenu oraz dwutlenu węgla)", znak sprawy:DZP.272-15/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków", znak sprawy:DZP.272-14/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa komputerów oraz monitorów LCD", znak sprawy: DZP.272-13/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionek", znak sprawy:DZP.272-11/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa odczynników laboratoryjnych", znak sprawy: DZP.272-12/14

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów medycznych", znak sprawy; DZP.272-10/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionek", znak sprawy: DZP.272.9/14

Przetarg nieograniczony pn. „Roboty budowlane polegające na wykonaniu, dostawie i montażu kurtyn i drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej (EI 60 oraz EI 30) w budynku głównym Zamawiającego”, znak sprawy:DZP.272-8/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa odczynników laboratoryjnych", znak sprawy; DZP.272-7/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa komputerów oraz monitorów LCD", znak sprawy: DZP.272-6/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa komputerów, monitorów LCD, oprogramowania antywirusowego, rozbudowy serwera oraz licencji", znak sprawy: DZP.272-2/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa tabletów", znak sprawy: DZP.272-5/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu medycznego: saków medycznych, pomp infuzyjnych jednostrzykawkowych, inhalatorów dyszowych, aparatu EKG, pulsoksymetrów napalcowych, kardiomonitorów, statywów medycznych, kapnografu i respiratora, szafek przyłóżkowych", znak sprawy: DZP.272-4/14

Przetarg nieograniczony pn." Dostawa leków", znak sprawy: DZP.272-3/14

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków", znak sprawy: DZP.272-1/14 

 

 

file_locked1

 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś23
Wczoraj25
Wizyt w tygodniu124
Wizyt w miesiącu746
Łącznie wizyt1106535