• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Oddział Dzieci Starszych z Pododziałem Neurologicznym, Reumatologicznym

zuber1 
    Kierownik Oddziału:
    Prof. nadzw. dr  hab. n. med. Zbigniew Żuber,
    specjalista pediatra, specjalista reumatolog

 

 

 

Specjaliści:

 • Lek. Barbara Prawdzic - Seńkowska, specjalista pediatra, specjalista neurolog,
 • Lek. Małgorzata Sobczyk, specjalista pediatra, specjalista reumatolog,
 • Dr n. med. Dorota Turowska - Heydel, specjalista pediatra, specjalista reumatolog,
 • Lek. Elżbieta Mężyk, specjalista pediatra

Pielęgniarka Oddziałowa:
Maria Kołodziejska

Kontakt:

 • Lekarze: + 48 12 619 86 30
 • Pielęgniarki: + 48 12 619 86 31

Oddział Dzieci Starszych z Poddziałami: Neurologicznym, Reumatologicznym jest wielospecjalistyczną jednostką Szpitala św. Ludwika.

Personel medyczny stanowią doświadczeni lekarze - specjaliści w zakresie:

 • pediatrii,
 • neurologii,
 • reumatologii,
 • lekarze rezydenci odbywający specjalizację w dziedzinie pediatrii,
 • lekarze realizujący staże w zakresie neurologii, reumatologii i pediatrii,
 • wykwalifikowane pielęgniarki,
 • psycholodzy kliniczni,

Wszyscy członkowie zespołu regularnie uczestniczą w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Na Oddziale hospitalizowane są dzieci i młodzież w wieku od 2 do 18 lat. Każdy mały pacjent traktowany jest indywidualnie, serdecznie, z należnym szacunkiem i godnością. Proces diagnostyczno – terapeutyczny obejmuje wykonanie szeregu różnorodnych badań laboratoryjnych i obrazowych, a także przeprowadzenie niezbędnych konsultacji specjalistycznych, a następnie zaplanowanie optymalnego wielospecjalistycznego sposobu leczenia. Kontynuacja leczenia i monitorowanie jego bezpieczeństwa i skuteczności odbywa się w Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych.

Dział Reumatologiczny zajmuje się dziećmi z coraz liczniej występującymi chorobami autoimmunologicznymi, tradycyjnie określanymi chorobami reumatologicznymi – inaczej nazywanymi chorobami tkanki łącznej oraz rzadkimi chorobami metabolicznymi. Prowadzone są programy terapeutyczne nowoczesnego leczenia biologicznego pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS) oraz enzymatyczna terapia zastępcza (ETZ) dla dzieci z chorobą Huntera (mukopolisacharydozą typu II) i chorobą Gauchera.

Dział Neurologiczny  opiekuje się dziećmi z różnorodnymi dolegliwościami z zakresu układu nerwowego – padaczka, bóle głowy, zaburzenia rozwoju psychomotorycznego, choroby nerwowo – mięśniowe. W ramach kompleksowej współpracy z Oddziałem Psychiatrii, realizowany jest projekt diagnostyczny dla dzieci z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego.

Nasi Pacjenci wymagający rehabilitacji lub rehabilitacji neurologicznej, kierowani są do Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie, gdzie prowadzone jest ich dalsze leczenie na Oddziale Stacjonarnym lub w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej.

Dla nadrzędnego celu – zdrowia i uśmiechu dzieci – personel Oddziału tworzy zgrany zespół, a także ściśle współpracuje z Rodzicami i specjalistami z wielu innych dziedzin medycyny.

 


 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś51
Wczoraj34
Wizyt w tygodniu86
Wizyt w miesiącu1419
Łącznie wizyt1118353