• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu: „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie”

Z przyjemnością informujemy, że 8 listopada 2017 roku zawarta została pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie umowa na dofinansowanie realizacji projektu „Utworzenia Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie”

Inwestycja obejmuje przebudowę i modernizację zabytkowego obiektu WSSDz im. św. Ludwika w jej zakres wchodzą roboty budowlane (m.in. nadbudowę kondygnacji i przystosowanie poddasza na oddziały specjalistyczne i zmiany funkcjonalno-organizacyjne), konserwatorskie, modernizacyjne a także zakup aparatury medycznej i wyposażenia Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczeni Dzieci z FASD.

Projekt uzyskał bardzo wysokie noty na etapie oceny merytorycznej, uzyskując łączną liczbę punktów 30, co stanowiło 100% możliwych do zdobycia punktów. Całkowita wartość projektu określona została na poziomie 37 309 970,91 zł a kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 29 847 976,54 zł (w tym dofinansowanie UE: 27 982 478,00 zł oraz 1 865 498,54 zł z budżetu państwa).

Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałanie 12.1.2. Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Autor zdjęć: Biuro Prasowe UMWM
Wizualizacja projektu:


 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś28
Wczoraj32
Wizyt w tygodniu127
Wizyt w miesiącu593
Łącznie wizyt1116685