• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

I Międzynarodowa Konferencja "FASD - problem kliniczny i społeczny"

Za nami I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Krakowie pt. "FASD - problem kliniczny i społeczny" (30.09 – 2.10.2015 Dwór w Tomaszowicach) - pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. W jednym miejscu i czasie spotkali się światowej sławy eksperci z polski i z zagranicy, lekarze, specjaliści, pedagodzy, wychowawcy, rodzice i opiekunowie, którzy działają na rzecz lub mają kontakt z dziećmi z FASD oraz osoby chcące zdobyć wiedzę na temat Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Gospodarzami konferencji byli Wojciech Kozak - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa. Organizatorami wydarzenia byli Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Partnerzy - Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ oraz Fundacja E&Y. Projekt był współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

W broszurze konferencyjnej organizatorzy witali uczestników pisząc: „Tego typu wydarzenie odbywa się w Polsce po raz pierwszy i tym bardziej cieszymy się, że tworzą go Państwo razem z nami. Przedsięwzięcie adresowane jest nie tylko do lekarzy i specjalistów, ale w równej mierze do rodziców, opiekunów i wychowawców dzieci z FASD  (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder, pl. Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Wspomniane zaburzenia to skomplikowane i wielowymiarowe zagadnienia. Dopiero wspólne spotkania przedstawicieli wymienionych wyżej środowisk, mogą dać pełen obraz problemu, który ma charakter społeczny a nie indywidualny.” Jednym z celów wydarzenia było stworzenie forum, na którym wszyscy – prelegenci i uczestnicy - mogli uczyć się od siebie nawzajem. Wykłady pierwszego października pozwoliły zdobyć wiedzę na temat FASD oraz ją poszerzyć. Dzięki obecności zagranicznych gości było możliwe przybliżenie stosowanych w innych krajach rozwiązań w ramach terapii dzieci z FASD oraz ich porównanie z polskimi praktykami. Drugiego października odbyły się sesje pediatryczno - neonatologiczna, psychologiczno - terapeutyczna, psychiatryczno - neurologiczna oraz opiekuńczo - rodzicielska. W obu przypadkach wykłady wygłosili wybitni eksperci cieszący się autorytetem zarówno w Polsce jak i zagranicą m.in. prof. K. Warren, prof. E. Riley, prof. Ch. Chambers, dr n. hum. T. Jadczak - Szumiło czy prof. dr hab. A. Urbanik. W sumie w dyskusjach i spotkaniach 1. i 2. października wzięło udział ok. 320 osób.

To o czym należy pamiętać to to, że jedynie zachowanie abstynencji w okresie ciąży całkowicie chroni przed wystąpieniem schorzenia. Wczesne rozpoznanie FASD i wdrożenie odpowiedniej, zindywidualizowanej interwencji pozwala na redukcję deficytów dziecka oraz poprawę jego funkcjonowania.

Prezentacje multimedialne:

Całość prezentacji multimedialnej stanowi własność jej autora i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autora prezentacji multimedialnej.

 1. Znaczenie rozpoznania FASD dla   rodziców i opiekunów dziecka - dr n. med. Krzysztof Liszcz
 2. FASD - mechanizmy komórkowe i molekularne - prof. dr hab. n. med.  Hieronim Bartel
 3. Wpływ traumy wczesnodziecięcej na rozwój dziecka z FASD - dr Grzegorz Iniewicz
 4. Opieka nad noworodkiem z FAS - dr n. med. Ewa Głuszczak-Idziakowska
 5. Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD - Barbara Woszczyna
 6. Cechy charakterystyczne dziecka z FASD uchwytne w trakcie kontaktu diagnostycznego z psychologiem - mgr Ewelina Opalko mgr     Grzegorz Grempka
 7. Dostosowanie środowiska domowego i szkolnego dla dziecka z FASD - Katarzyna Kałamajska Liszcz
 8. Problemy pediatryczne i neurologiczne u dziecka z FASD - dr n. med. Bożena Bańdo
 9. Rola neurologa w procesie diagnozy dziecka z FASD - dr n. med. Bożena Bańdo
10. Rola rehabilitacji w leczeniu dzieci z FASD - dr n. med. Grażyna Spychałowicz-Brol

11. FASD and the global health policy agenda - Margaret M. Murray, PhD
12. Socjokulturowe aspekty spożycia alkoholu w Polsce - dr hab. n. med. Maciej Pilecki
13. A History on FAS and Future Challenges - Kenneth R. Warren, Ph.D

14. Positive Behavioral Interventions for People with FASD Across the Lifespan - Christie Petrenko Ph.D
15  The Role of Nutrition in Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) - Christina Chambers, PhD, MPH
16  Koordynacja działań diagnostycznych i terapeutycznych wokół dziecka z FASD - Małgorzata Tomanik

17. Fetal alcohol spectrum disorders (FASD) THE IMPORTANCE OF PHYSICAL FEATURES - Miguel del Campo Casanelles, Prof.

Media:

Magazyn Medyczny - odc. 1
Magazyn Medyczny - odc. 2

Galeria zdjęć:

 
 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś52
Wczoraj34
Wizyt w tygodniu87
Wizyt w miesiącu1420
Łącznie wizyt1118354