• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej pt. „FASD – zapobieganie i rozpoznawanie”

4 października 2016 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego,  odbyła się kolejna konferencja poświęcona problematyce FASD. Konferencja została zrealizowana na mocy porozumienia zawartego 30 września 2015 roku, pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Samorządem Województwa Małopolskiego a Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w sprawie działalności edukacyjnej w zakresie problematyki FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders, pl Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Konferencja była odpowiedzią na potrzeby środowiska lekarzy, psychologów, pedagogów i psychoterapeutów. Podczas konferencji szczegółowo omówiono kwestie zapobiegania i diagnozowania FASD. Program konferencji obejmował wykłady oraz dyskusje. W konferencji wzięło udział 223 osoby.

Organizatorami konferencji były:

 • Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie,
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie,
 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 Patronat honorowy sprawowali:

 • Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa
 • Bogusław Kośmider Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
 • Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego

 Mogliśmy wysłuchać następujących wykładów:

 • Obraz kliniczny i cechy dysmorfii w płodowym zespole alkoholowym - dr n. med. Ewa Kostyk specjalista chorób dzieci i genetyki klinicznej
 • FAS – alkoholowy zespół płodowy. Konsekwencje spożycia alkoholu dla płodu - dr med. Andrzej Jaworowski Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego
 • Diagnoza dziecka z FASD - efekt pracy zespołu specjalistów- lek. med. Joanna Boroń-Zyss specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii dla Dzieci z FASD w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie
 • Zespół FASD -  diagnostyka neurologiczna - dr n.med. Bożena Bańdo specjalista pediatrii i neurologii i lek. med. Katarzyna Dyląg, Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii dla Dzieci z FASD w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie
 • Cechy charakterystyczne dla dziecka z FASD uchwytne w trakcie kontaktu diagnostycznego z psychologiem- mgr Ewelina Opalko psychoterapeuta i mgr Grzegorz Grempka psycholog, Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii dla Dzieci z FASD w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie

Podczas konferencji  P. Krzysztof  Brzózka - Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wręczył P. Adamowi Chrapisińskiemu  Dyrektorowi Miejskiego Centrum  Profilaktyki Uzależnień Certyfikat Specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

 

Z okazji niedawnych obchodów  jubileuszu 140-lecia Szpitala Dziecięcego św. Ludwika  Pan Krzysztof Brzózka Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymał medal z rąk Dyrektora Stanisława Stępniewskiego z podziękowaniem za 10 lat owocnej współpracy.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć MCPU oraz na stronie Magiczny Kraków

 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś38
Wczoraj32
Wizyt w tygodniu137
Wizyt w miesiącu603
Łącznie wizyt1116695