• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Innowacyjne metody wspomagania rehabilitacjii i terapii

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie z początkiem 2011 roku, w związku ze swoim dynamicznym rozwojem, rozpoczął wdrażanie terapii niekonwencjonalnych jako innowacyjnych metod wspomagania rehabilitacji i terapii Pacjentów.

Za główny cel podjętych działań przyjęto optymalizację procesu leczenia dzieci hospitalizowanych długoterminowo z użyciem: hortiterapii, muzykoterapii wirtualnej i dogoterapii:

1. Hortiterapia (terapia ogrodnicza) – metoda komplementarna w rehabilitacji Pacjentów, wykorzystująca terapeutyczne walory pracy ogrodniczej, roślin i przestrzeni ogrodu; zasadniczo pod prostymi zajęciami ogrodniczymi ukrywają się ściśle określone ćwiczenia rehabilitacyjne; sesje terapeutyczne prowadzone przez zespół interdyscyplinarny odbywają się na terenie sąsiadującego ze Szpitalem Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; terapia realizowana jest w ramach cyklicznych projektów ochrony zdrowia dzieci, a partnerami strategicznymi są: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Pionierskie podejście na polu szpitalnictwa dziecięcego w Polsce.  Pokłosiem zainicjowanych przez WSSD im św. Ludwika działań w zakresie hortiterapii było zorganizowanie wspólnie z Partnerami – Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i Pracownią Florystyczną Flower Land I Ogólnopolskiej Konferencji „Hortiterapia – stan obecny i perspektywy rozwoju terapii ogrodniczych” (2012). Patronat nad Konferencją objęli m.in. Marszałek Województwa Małopolskiego, Polska Akademia Nauk i Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

2. Muzykoterapia wirtualna – metoda komplementarna w usprawnianiu Pacjentów, wykorzystująca rehabilitacyjne aspekty  niestandardowych elektronicznych instrumentów muzycznych, których konstruktorem jest Peter Sych z Australii, zajmujący się projektowaniem nowatorskich instrumentów muzycznych i opracowywaniem specjalistycznego oprogramowania dla osób niepełnosprawnych; terapia zrealizowana przez zespół interdyscyplinarny w ramach pilotażu jako wstępu do projektu badawczego, w partnerstwie strategicznym z Akademią Muzyczną w Krakowie i Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie; pierwsze odnotowane w obszarze rehabilitacji użycie instrumentu 4D MOTION (elektroniczna harfa z niewidzialnymi strunami na podczerwień) jako urządzenia usprawniającego; pionierskie podejście na polu szpitalnictwa dziecięcego w Polsce.

3. Dogoterapia (terapia kontaktowa) – metoda komplementarna w terapii psychiatrycznej i w leczeniu rehabilitacyjnym Pacjentów z wykorzystaniem odpowiednio wyszkolonych psów prowadzonych przez wykwalifikowanych dogoterapeutów; regularne sesje terapeutyczne realizowane są przez firmę zewnętrzną; w celu zapewnienia wysokiej jakości zajęć i ich bezpieczeństwa aktualnie wypracowywane są  „Standardy jakości i bezpieczeństwa dogoterapii”  uwzględniające specyfikę szpitala; pionierskie podejście na polu szpitalnictwa dziecięcego w Polsce.

Kluczową zasadą w realizowanych projektach są długofalowe partnerstwa strategiczne z uczelniami wyższymi, w tym uniwersyteckimi, posiadającymi niezbędne zaplecze do prowadzenia powyższych działań. Interdyscyplinarny charakter projektów wiąże się ściśle ze specyfiką samych terapii, korzystających z najnowszych osiągnięć różnych dziedzin, m.in. medycyny, psychologii, terapii, ogrodnictwa i muzyki. Dzięki partnerstwom WSSD im. św. Ludwika zwiększył własny potencjał rozwojowy, czego przykładem są obecne przygotowania, wspólnie z Partnerami, do dwóch projektów badawczych, które określą rolę hortiterapii i muzykoterapii wirtualnej w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością.

Realizowane przez WSSD im. św. Ludwika terapie niekonwencjonalne wspierają rozwój nowoczesnej, kompleksowej i interdyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, co wpływa na efektywne rozwiązywanie problemów zdrowotnych Pacjentów i przyczynia się do poprawy ich jakości życia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci ze schorzeniami psychicznymi. Terapie są również wyrazem dbałości  o zapewnienie Pacjentom komfortu bio-psycho-społecznego podczas długoterminowych hospitalizacji oraz dbałości o sprostanie rosnącym wymaganiom społecznym wobec sektora ochrony zdrowia.


foto


 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś33
Wczoraj37
Wizyt w tygodniu169
Wizyt w miesiącu635
Łącznie wizyt1116727