• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Program Zdrowotny profilaktyki zakażeń HPV w Małopolsce 2016 r. - informacje dla szkół
Kampania informacyjno-edukacyjna Programu Zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce – udział szkół

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie już po raz drugi realizuje Program Zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce. W okresie od czerwca do grudnia 2016 roku będzie prowadzona kampania informacyjno-edukacyjna. Wspomniane działanie ma na celu jak najszersze rozpropagowanie treści prozdrowotnych dotyczących sposobów zapobiegania zakażeniom HPV i zachorowaniom na raka. Edukacja zdrowotna jest niezbędnym elementem działań profilaktycznych.

Zachęcamy szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z Małopolski do przyłączenia się do kampanii.

Program realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Założenia kampanii informacyjno-edukacyjnej

Kampania służy promowaniu zachowań prozdrowotnych związanych z profilaktyką zakażeń HPV. Podobnie jak w ubiegłym roku, jej celem jest zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości dorosłych oraz młodzieży szkolnej (zarówno dziewcząt jak i chłopców) na temat czynników będących przyczyną występowania zakażeń HPV, chorób wywoływanych wirusem, sposobów ich zapobiegania oraz upowszechnianie nawyku systematycznego wykonywania badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób nowotworowych, w tym raka szyjki macicy. Chcąc dotrzeć do jak największej liczby osób, oprócz dystrybucji materiałów edukacyjnych, takich jak np. broszura czy fact sheety, zaplanowana jest także kampania w radiu, telewizji i prasie.

Ważnym elementem działań edukacyjnych będzie również regionalna konferencja naukowo-szkoleniowa skierowana do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczestniczących w Programie Zdrowotnym, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka objętych Programem oraz realizatorów szczepień dziewcząt w powiatach. Spotkanie stanie się forum wymiany doświadczeń oraz szansą na zasięgnięcie porad ekspertów.

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej szkoły biorące udział w Programie otrzymają:

 • pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli (m.in. fact sheets, broszury dla rodziców, opracowanie z przykładowym scenariuszem zajęć dla uczniów oraz płytą z animowanym filmem edukacyjnym, filmem z wypowiedziami ekspertów, prezentacją),
 • certyfikat uczestnictwa w kampanii informacyjno-edukacyjnej (po wywiązaniu się z zobowiązań kampanii),
 • promocję szkoły na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.profilaktykawmalopolsce.pl oraz stronie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika www.dzieciecyszpial.pl
 • zaproszenie na bezpłatną, wojewódzką konferencję naukowo-szkoleniową dotyczącą m.in. profilaktyki zakażeń HPV oraz raka szyjki macicy.

Szkoła przystępując do kampanii przyjmuje na siebie zadanie wskazania nauczyciela, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w szkole. Na kampanię informacyjno-edukacyjną składają się:

 • zorganizowanie minimum jednego spotkania z uczniami (z min. jednej klasy) nt. profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego z wykorzystaniem przekazanych materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczniów, którzy wzięli udział w konwersatorium,
 • rozdystrybuowanie broszur edukacyjnych podczas spotkania z rodzicami np. z jednego rocznika, ale z minimum dwóch klas,
 • realizacja wewnątrzszkolnej kampanii w wybranej przez szkołę formie (np. gazetki szkolnej i akcji informacyjnej na stronie internetowej szkoły – publikacja banneru Programu Zdrowotnego, organizacji eventu, np. stoiska prozdrowotnego itp.),
 • sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych działań podczas kampanii.

Uczestnictwo w kampanii informacyjno-edukacyjnej nt. profilaktyki wirusa HPV jest bezpłatne.

Zainteresowane szkoły prosimy o przesłanie do 8 lipca 2016 roku deklaracji z oświadczeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres mailowy:

 Deklaracja z oświadczeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 


Koordynatorem Merytorycznym  i Autorem Programu Zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce jest dr n. med. Hanna Czajka, uznany specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, Kierownik Poradni Chorób Zakaźnych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika. 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś33
Wczoraj37
Wizyt w tygodniu169
Wizyt w miesiącu635
Łącznie wizyt1116727