• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom w powiecie tarnowskim

To kolejna szansa dla mieszkańców powiatu tarnowskiego, żeby zaszczepić swoje dziecko przeciw pneumokokom. Sprawdź, gdzie znajduje się najbliższa przychodnia, w której możesz skorzystać z bezpłatnych szczepionek.

Akcja to część programu zdrowotnego województwa małopolskiego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2017 r. Wojewódzkim koordynatorem Programu jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Lokalnym koordynatorem starostwo powiatowe w Tarnowie, a szczepienia realizowane będą w 16 gminach z tego terenu.

Szczepienia w powiecie tarnowskim są wykonywane przez::

w gminie Ciężkowice:

·       Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o. o., ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów.

Miejsca wykonywania szczepień:

-       Poradnia Medycyny Rodzinnej w Ciężkowicach, ul. Zdrowa 1, 33-190 Ciężkowice, tel. 14 651 00 09.
-       Poradnia Medycyny Rodzinnej w Jastrzębi, Jastrzębia 173, 33-191 Jastrzębia, tel. 14 651 20 29.

w gminie Gromnik:

·       Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TRES-MED, Rogal-Piech-Wojtaszek Lekarska Spółka Partnerska, ul. Jana Pawła II 10, 33-180 Gromnik.

Miejsca wykonywania szczepień:

-       Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TRES-MED, Rogal-Piech-Wojtasze Lekarska Spółka Partnerska, ul. Jana Pawła II 10, 33-180 Gromnik, tel. 14 651 42 10.

w gminie Lisia Góra:

·       Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze, ul. Sucharskiego 3a, 33-140 Lisia Góra

Miejsca wykonywania szczepień:

-       Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze, ul. Sucharskiego 3a, 33-140 Lisia Góra, tel. 14 678 49 99.
-       Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze Filia w Starych Żukowicach Stare Żukowice 125, tel. 14 678 66 08.   

w gminie Pleśna:

·       Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleśnej, Pleśna 284, 33-171 Pleśna.


Miejsca wykonywania szczepień:

-       Ośrodek Zdrowia w Pleśnej, Pleśna 284, 33-171 Pleśna, tel. 14 679 81 10.
-       Ośrodek Zdrowia w Janowicach, Janowice 183, 33-115 Janowice, tel. 14 679 90 01.
-       Ośrodek Zdrowia w Lichwinie, Lichwin 180 A, 33-172 Siedliska, tel. 14 675 80 51.

w gminie Radłów:

·       Publiczny Samodzielny Ośrodek Zdrowia w Radłowie, ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów.

Miejsca wykonywania szczepień:

-       Publiczny Samodzielny Ośrodek Zdrowia w Radłowie ul. Brzeska 9, 33-130 Radłów, tel. 14 678 20 05.

w gminie Ryglice:

·       Broniek - Setkiewicz Lekarska Spółka Partnerska, ul. Tarnowska 21, 33-160 Ryglice.


Miejsca wykonywania szczepień:

-       Broniek - Setkiewicz Lekarska Spółka Partnerska, ul. Tarnowska 21, 33-160 Ryglice, tel. 14 654 10 09.


w gminie Rzepiennik Strzyżewski:

·       Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Salubris” Sp. z o. o., ul. Zielona 15, 33-170 Tuchów.

Miejsca wykonywania szczepień:

-       Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Salubris” Sp. z o. o., Rzepiennik Strzyżewski 396, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, tel. 14 653 00 15.

w gminie Skrzyszów:

·       Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie, 33-156 Skrzyszów 645.

Miejsca wykonywania szczepień:

-       Ośrodek Zdrowia w Skrzyszowie, Skrzyszów 645, 33-156 Skrzyszów, tel. 14 674 50 08.
-       Ośrodek Zdrowia w Szynwałdzie, Szynwałd 10 a, 33-158 Szynwałd, tel. 14 674 20 04.
-       Ośrodek Zdrowia w Pogórskiej Woli, Pogórska Wola 14, 33-152 Pogórska Wola, tel. 14 674 70 02

w gminie Szerzyny:

·       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szerzynach, Szerzyny 26, 38-246 Szerzyny

Miejsca wykonywania szczepień:

-       Ośrodek Zdrowia w Szerzynach, Szerzyny 26, 38-246 Szerzyny, tel. 14 651 72 68
-       Ośrodek Zdrowia w Ołpinach, Ołpiny 357, 38-247 Ołpiny, tel. 14 651 93 33
-       Ośrodek Zdrowia w Czermnej, Czermna 500, 38-245 Czermna, tel. 14 652 81 74

w gminie Tarnów:

·       CenterMed Sp. z o.o., Plac Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów

Miejsca wykonywania szczepień:

-       CenterMed Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Diagnostyczno-Lekarska Filia Nr 3, ul. Zgłobicka 9, 33-113 Zgłobice, tel. 14 674 30 21, 14 634 06 89, 509 700 179

w gminie Tuchów:

·       Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów

Miejsce wykonywania szczepień:

-       Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci, ul. Kolejowa 8B,     33-170 Tuchów, tel. 14 691 95 19.

w gminie Wierzchosławice:

·       Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów

Miejsce wykonywania szczepień:

-       Centrum Zdrowia Wierzchosławice, Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci, Wierzchosławice 39B, 33-122 Wierzchosławice, tel. 14 679 72 11.

w gminie Wietrzychowice:

·       Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie, al. Piłsudskiego 7, 33-240 Żabno.

Miejsce wykonywania szczepień:

-       Gminny Ośrodek Zdrowia w Wietrzychowicach, Wietrzychowice 2, 33-270 Wietrzychowice, tel. 14 641 80 08.

w gminie Wojnicz:

·     Wojnickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Rolnicza 3, 32-830 Wojnicz.

Miejsca wykonywania szczepień:

-       Wojnickie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Rolnicza 3, 32-830 Wojnicz, tel. 14 679 03 08, tel. 14 678 93 49.

w gminie Zakliczyn:

·               Centrum Zdrowia Zakliczyn spółka cywilna Jerzy Woźniak, Paula Woźniak, ul. Tarnowska 2, 32-840 Zakliczyn.

Miejsca wykonywania szczepień:

-     Centrum Zdrowia Zakliczyn spółka cywilna Jerzy Woźniak, Paula Woźniak, ul. Tarnowska 2, 32-840 Zakliczyn, tel. 14 665 34 27.

w gminie Żabno:

·       Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żabnie, al. Piłsudskiego 7, 33-240 Żabno.

Miejsca wykonywania szczepień:

-       Przychodnia w Żabnie, Zespół Gabinetów Poradni Dziecięcych, Al. Piłsudskiego 7, 33-240 Żabno, tel. 14 645 65 57.
-       Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niedomicach z siedzibą w Ilkowicach, Poradnia Lekarza Rodzinnego, ul. Złota Góra 9, 33-132 Ilkowice, tel. 14 645 71 11.
-       Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łęgu Tarnowskim, Poradnia Lekarza Rodzinnego, ul. Tarnowska 165, 33-131 Łęg Tarnowski, tel. 14 645 11 76.
-       Wiejski Ośrodek Zdrowia w Otfinowie, Poradnia Lekarza Rodzinnego, 33-250 Otfinów 237, tel. 14 645 23 13.

Szczegóły programu oraz warunki uczestnictwa:

  • Ze szczepień mogą skorzystać dzieci urodzone w latach 2014-2016 zameldowane na terenie gmin powiatu tarnowskiego, z wyjątkiem dzieci przebywających
    w placówkach sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej oraz dzieci przebywających w żłobkach.
  • Szczepieniami przeciwko pneumokokom mogą być objęte dzieci, które w dniu przystępowania do Programu tj. podawania pierwszej dawki szczepienia nie mają więcej niż 3 lata (dotyczy rocznika 2014), które nie były nigdy objęte szczepieniami przeciwko pneumokokom oraz dzieci, które rozpoczęły szczepienia (są w trakcie realizacji cyklu szczepień), ale nie otrzymały wszystkich wymaganych dawek szczepienia podstawowego.
  • Szczepienia będą wykonywane do wyczerpania szczepionek lub do 24 listopada 2017 r.
  • W razie pytań prosimy o kontakt ze starostwem powiatowym w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 pod numerami telefonu: 14 688 33 58 i 14 688 33 59.
Ostatecznej kwalifikacji do szczepienia dokonuje lekarz. Każde szczepienie przeprowadzone będzie po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dziecka na jego realizację. Należy pamiętać, że w dniu ustalonego szczepienia rodzic/opiekun prawny powinien zgłosić się z książeczką zdrowia dziecka.

 

logo1.jpg

Program realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

herby.jpg

Program jest współfinansowany z budżetu Powiatu Tarnowskiego oraz gmin: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn i Żabno.
 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś52
Wczoraj34
Wizyt w tygodniu87
Wizyt w miesiącu1420
Łącznie wizyt1118354