• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Małopolskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Celem realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, mając na względzie najwyższe dobro dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i psychicznymi  oraz ich rodzin, Szpital Uniwersytecki i  Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika powołały do istnienia Małopolskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Celem istnienia Centrum jest:

 • zapewnienie podstawowej, wielostronnej, psychiatrycznej środowiskowej opieki zdrowotnej dla pacjentów w wieku rozwojowym z rejonu Małopolski
 • promocja zdrowia
 • poprawa jakości leczenia psychiatrycznego - jego dostępności, ciągłości i skuteczności
 • eliminowanie barier i opóźnień utrudniających poszukiwanie opieki psychiatrycznej
 • ograniczenie rozmiarów i negatywnych skutków zbędnej hospitalizacji, a tym samym kosztów opieki psychiatrycznej
 • zapewnienie warunków zdrowotnych do społecznej integracji osób z zaburzeniami psychicznymi
 • uruchomienie pomocnych inicjatyw i zasobów społecznych lokalnej społeczności
 • przeciwdziałanie stygmatyzacji, nierównemu traktowaniu i wykluczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi
 • rozwój badań naukowych w przedmiocie działania Centrum.
Centrum działa w oparciu o zasoby Oddziału Psychiatrii Szpitala św. Ludwika oraz Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego pod patronatem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM.

W ramach Szpitala św. Ludwika działa:

 • Oddział Psychiatrii Dzieci,
 • Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
Pracownicy:
 • lek. med. Elżbieta Pasyk, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży (koordynator Oddziału Psychiatrycznego Dziennego Pobytu)
 • lek. med. Ewa Bielańska, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
 • lek. med. Anna Szarkowska, specjalista psychiatra
 • lek. med. Andrzej Grymek, specjalista psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży (kieruje Poradnią Zdrowia Psychicznego)
 • lek. med. Zofia. Szepczyńska, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
 • lek. med. Andrzej Marycz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży.
 • lek. med. Natalia Buczek-Kurowska, specjalista psychiatra
Psychologowie:
 • mgr J. Kosk, psycholog kliniczny
 • mgr E. Stańczak
 • mgr A. Łabędz
 • mgr D. Ryżanowska
 • mgr A. Siwiec
 • mgr E. Sitnik, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta
 • mgr E. Dobrzańska, psycholog kliniczny
 • mgr M. Urban
 • mgr G. Monica-Staszkiewicz
 • mgr A. Lelek
 • mgr B. Szyk
Szpital Dziecięcy św. Ludwika realizuje swoje zadania w kilku podjednostkach. Są to:
 • 20 łóżkowy oddział całodobowy,
 • 25 miejscowy oddział dzienny, który obejmuje swoją opieką dzieci uczęszczające do przedszkola i szkoły (szkoła podstawowa oraz 1 i 2 klasa gimnazjum),
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego - przyjmuje pacjentów do 18 r.ż. (oferuje godziny przyjęć przedpołudniowe i popołudniowe).

W Oddziale stacjonarnym najczęściej hospitalizowani są pacjenci z województw małopolskiego lub podkarpackiego. Oddział dzienny przyjmuje pacjentów, którzy są w stanie dotrzeć na zajęcia terapeutyczne - czyli z Krakowa i jego okolic. W przypadku Poradni w zasadzie nie ma takich ograniczeń, jednakże praktyka pokazuje, że zajmujemy się głównie pacjentami z Krakowa i województwa małopolskiego.

Oddział jest ośrodkiem psychiatrii dziecięcej zapewniającym ciągłą, kompleksową, wszechstronną opiekę w wielu formach: leczenie stacjonarne, dzienne, ambulatoryjne, terapia indywidualna, grupowa, rodzinna, społeczność terapeutyczna, inne. Kładziony jest duży nacisk na psychiatrię małego dziecka - temu mają służyć krótkie pobyty stacjonarne dziecka z matką, jeżeli zachodzi taka konieczność. Nie bez znaczenia jest doświadczenie specjalistów w zakresie diagnozy i leczeniu całościowych zaburzeń rozwoju (m.in. autyzmu). Bliska jest także tematyka związana z dziećmi w okresie szkolnym - zwłaszcza cierpiących na ADHD i całe spektrum zaburzeń z kręgu zaburzeń zachowania oraz zespół Aspergera. Nie można zapomnieć o zaburzeniach odżywiania - głównie jadłowstręcie psychicznym - co jest oczywiste wobec faktu, iż Oddział jest częścią Szpitala Dziecięcego o ogromnych tradycjach i doświadczeniu w leczeniu schorzeń somatycznych u dzieci.

Lekarzom bardzo zależy, aby zaburzenia były jak najwcześniej wykryte i aby jak najszybciej zostało podjęte ich leczenie. Hospitalizację w Oddziale całodobowym traktują jak konieczność i dążą do tego by, trwała jak najkrócej - adekwatnie do potrzeb stanu zdrowia pacjenta. Ważna jest świadomość, że Szpital dla dziecka to tylko miejsce tymczasowego pobytu i ogromnej tęsknoty za bliskimi. Możliwość zaoferowania ambulatoryjnych form leczenia znacznie to ułatwia. Leczenie pacjenta stanowiłi proces, dlatego niezwykle ważne jest dążenie to tego aby i w miarę możliwości pracował stały zespół terapeutów.

Przedstawiając ofertę warto chwilę zatrzymać się przy niestandardowych formach terapii, w których uczestniczą pacjenci korzystający z usług: dogoterapia, hortiterapia; w planie jest również muzykoterapia. Opieka logopedyczna to stały element służący wspieraniu rozwoju pacjentów. Jest to możliwe dzięki współpracy z krakowskimi uczelniami (głównie: Akademią Pedagogiczną). Ośrodek posiada  długą historię - w przyszłym roku Oddział będzie obchodził 50-lecie swego istnienia. Zespół specjalistów korzysta z dotychczasowych doświadczeń będąc otwartym na nowe podejścia i formy terapii, zmienia się dla i z pacjentami.

Plany na przyszłość 
Najważniejszym celem jest poszerzenie oferty w zakresie terapii grupowej - obejmującej tak dzieci, jak i ich rodziców. Przygotowywane jest przedstawienia kompleksowej oferty diagnozy i leczenia ADHD. Stala dbałść o utrzymanie i doskonalenie dotychczasowej formy działania Oddziału pozwalającej na zachowanie ciągłości i kompleksowości leczenia małego pacjenta. Wszystkim specjalistom zależy na podnoszeniu swoich kwalifikacji i poszukiwaniu nowych form terapii.

Jak korzystać z usług?

Celem umówienia się na konsultację prosimy o kontakt z rejestracją pod numerami:
 • sekretariat Oddziału - tel. 126198692
 • rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego - tel. 126198693

W ramach Oddziału Klinicznego Klinik Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży oferowana jest możliwość konsultacji psychiatrycznej pacjentów w wieku rozwojowym ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów adolescencyjnych. Oddział zajmuje się m.in. takimi problemami klinicznymi jak psychozy okresu rozwojowego, kryzys adolescencyjny, tendencje i próby samobójcze, zaburzenia depresyjne i lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia zachowania. Zapewnia możliwość specjalistycznej opieki ambulatoryjnej (farmakoterapia, psychoterapia, terapia rodzin), dziennej i całodobowej dla pacjentów w wieku powyżej czternastego roku życia do zakończenia nauki w szkołach ponadgimnazialnych (czyli również starszych niż 18 lat). Na terenie miasta Krakowa możliwe są też wizyty domowe prowadzone przez lekarza i terapeutów Zespołu Hospitalizacji Domowej.

Pacjenci  Oddziału Dziennego oraz Stacjonarnego mają możliwość kontynuacji nauki szkolnej w ramach Szkoły Przyklinicznej. W razie potrzeby, pacjenci programów młodzieżowych mogą kontynuować dalsze leczenie w ramach klinicznych serwisów dla osób dorosłych.

Jak korzystać z usług?

Celem umówienia się na konsultację prosimy o kontakt z rejestracją pod numerem tel. 124248743.

W sytuacjach nagłych (zagrożenie zdrowia lub życia dziecka lub innych osób wynikające z problemów psychicznych i emocjonalnych) wskazany jest pilny kontakt z pogotowiem ratunkowym lub wizyta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Uniwersyteckiego (pacjenci powyżej 16 roku życia).

Małopolskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży współpracuje z wiodącymi Krakowskimi i Małopolskimi Ośrodkami zajmującymi się diagnozą, psychoterapią, pomocą i wsparciem psychologicznym dla dzieci i młodzieży.


 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś1
Wczoraj34
Wizyt w tygodniu109
Wizyt w miesiącu1045
Łącznie wizyt1120079