• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Cennik Badań LaboratoryjnychCennik badań laboratoryjnych MLD z Pracownią Bakteriologiczną Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie
Lp

Kod

Nazwa analizy

Cena

noce, soboty, święta
ANALITYKA OGÓLNA
1

A02

Mocz-Badanie ogólne (ciężar właściwy, pH, glukoza, ciała ketonowe ,białko, urobilinogen)

6,00

7,50

2

A01

Mocz-Badanie ogólne  + osad

10,00

14,00

3

A07

Mocz-białko (ilościowo)

9,00

11,50

4

A15

Mocz-glukoza (ilościowo)

6,00

7,50

HEMATOLOGIA       KOAGULOLOGIA
5

C53

Morfologia krwi-podstawowa

9,00

11,50

6

C55

Morfologia krwi z rozmazem (pełna)

9,50

12,00

7 C69A Retikulocyty 6,00 6,60

8

C59

OB-odczyn opadania krwinek czerwonych

5,00

6,50

9

G11

APTT

12,00

15,50

10

G21

PT-(Czas protrombiny, wskaźnik INR) z fibrynogenem

12,00

15,50
BIOCHEMIA KLINICZNA
11

I17

ALAT-aminotransferaza alaninowa

6,00

7,50

12

I19

ASPAT-aminotransferaza asparaginowa

6,00

7,50

13

I25.09

Amylaza

6,00

7,50

14

I09

Albumina

6,00

7,50

15

I77

Białko

6,00

7,50

16

I87

Frakcje bilirubiny (Bilirubina sprzężona)

6,00

7,50

17 I91 Frakcje bilirubiny (Bilirubina niesprzężona) 6,00 7,50

18

I89

Bilirubina całkowita

6,00

7,50

19

I88

Bilirubina noworodkowa

10,00

13,00

20

I97

Chlorki

6,00

7,50

21

I99

Cholesterol całkowity

6,00

7,50

22

K01

Cholesterol HDL

6,00

7,50

23

O49

Triglicerydy

6,00

7,50

24

K06

Lipidogram

18,00

20,00

25

I81

CRP - białko c - reaktywne

20,00

22,00

26 L11 Fosfataza alkaliczna 6,00 7,50

27

L23

Fosforan nieorg. w surowicy

6,00

7,50

28

L31

GGTP

6,00

7,50

29

L43

Glukoza

6,00

7,50

30

M21

Kinaza fosfokreatynowa -CPK

10,00

13,00

31

M37

Kreatynina

6,00

7,50

32

N11

Mleczan

9,00

11,50

33

M45

Kwas moczowy

6,00

7,50

34

M87

Magnez

6,00

7,50

35

N13

Mocznik

6,00

7,50

36

N45

Potas

6,00

7,50

37

O35

Sód

6,00

7,50

38

O75

Wapń całkowity

6,00

7,50

39

O95

Żelazo

6,00

7,50

40 VFER Ferrytyna 30,00
41 U35 ASO - Poziom antystreptolizyny 30,00
42 U37 Odczyn lateksowy RF 30,00
43

Immunoglobuliny A (IgA)
30,00

44
Immunoglobuliny M (IgM)
30,00
45
Immunoglobuliny G (IgG) 30,00BIOCHEMIA- INNE MATERIAŁY
46

I97.38

Chlorki w pocie

40,00

ENDOKRYNOLOGIA
47

L69.09

TSH 3 gen

13,00


48

O69

FT4

13,00


49

O55

FT3

13,00


50

O09

a-TPO (przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycy)

25,00


51

O41

Testosteron

30,00


52

N59

Prolaktyna

25,00


53

M31,09

Kortyzol w surowicy

30,00


54

L67

Hormon luteinizujący (LH)

20,00


55

L65A

Hormon folikulotropowy (FSH)

20,00


56

K99

Estradiol(2)

20,00

OSTEOPOROZA
57

O91A

witamina D total (D3 + wit D2)

55,00


58

N30

Parathormon natywny PTH

35,00

DIAGNOSTYKA INFEKCJI
59

I98

Prokalcytonina

100,00


60

V03

Wirus zapalenia wątroby typ B p/c anty HBs (ilościowo)

20,00


61

V.09

Wirus zapalenia wątroby typ B antygen HBs

15,00


62

V17

Mycoplasma pneumoniae p/c IgG- ilościowo

50,00


63

V16

Mycoplasma pneumoniae p/c IgM- ilosciowo

50,00


64

U92

Yersinia Enterocolitica i pseudotuberculosis-IGA- ilościowo

50,00


65

U94

Yersinia Enterocolitica i pseudotuberculosis-IGG- ilościowo

50,00


66

U96

Yersinia Enterocolitica i pseudotuberculosis-IGM- ilościowo

50,00


67

A12

Toxocara canis IGG-jakościowo

60,00


68

S21

Borrelia spp. p/c IgG- ilościowo

55,00


69

S25

Borrelia spp. p/c IgM- ilościowo

55,00


70

V48

Borrelia IGM-western blott

125,00


71

V48A

Borrelia IGG-western blot

125,00


72

O97 A

Apc dla transglutaminazy tkankowej IGA

50,00


73

O97 B

Apc dla transglutaminazy tkankowej IGG

50,00


74

S87

Błonica IgG

50,00


75

V19

Cytomegalia IgG-ilościowo

40,00


76

V23

Cytomegalia IgM-półilościowo

40,00


77

X.09

Toxoplazma IGG-ilościowo

40,00


78

X.10

Toxoplazma-IGM-półilościowo

40,00


79

S05

Krztusiec IgA-ilościowo

50,00


80

S07

Krztusiec IgG-ilościowo

50,00


81

S88

Tężec IgG-ilościowo

50,00


82

K83

Elastaza w kale (1 próbka w serii)

400,00


83

 

Elastaza w kale (2 próbki  w serii)

250,00


84

 

Elastaza w kale (5 próbek w serii)

140,00


85 ESWINM Wirus nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus, świnka) -p/c IgM 50,00
86 F94-Z Wirus nagminnego zapalenia ślinianej przyusznych (Rubulavirus, świnka) - p/c IgG 50,00
87 S71 Chlamydia trachomatis p/c IgA 50,00
88 S73 Chlamydia trachomatis p/c IgG 50,00
89 S75 Chlamydia trachomatis p/c IgM 50,00
90
F96-Z Wirus odry (Morbilivirus, odra) p/c IgG 50,00
91
VRUBG Rubella (Różyczka) p/c IgG 25,00
92
VCAM EBV anty- VCA IgM 50,00
93
VCAG EBV anty- VCA/EA IgG TV index 50,00
94
EBNAG EBV anty- EBNA IgG TV index 50,00
95 F51 EBV-jakościowo

40,00

45,00DIAGNOSTYKA ALERGII
96

L89

IgE TOTAL

35,00


97

L94F

Panel pediatryczny (EUROIMMUN)

100,00


98

L94G

Panel pokarmowy

100,00


99

L94H

Panel wziewny

100,00

ALERGENY INHALACYJNE

(unicap-100)
100

B11

IgE swoiste – tymotka (g6)

50,00


101

B32

IgE swoiste –bylica (w6)

50,00


102

B53

IgE swoiste –brzoza (t3)

50,00


103

B52

IgE swoiste –leszczyna (t4)

50,00


104

B91

IgE swoiste –sierść kota (e1)

50,00


105

B93

IgE swoiste –sierść psa (e5)

50,00


106

B131

IIgE swoiste- roztocze  Pteronyssinus (d1)

50,00


107

B132

IgE swoiste –roztocze farinae (d2)

50,00

ALERGENY POKARMOWE

(unicap-100)
108

B277

IgE swoiste –pszenica (f4)

50,00


109

B278

IgE swoiste –żyto (f5)

50,00


110

B279

IgE swoiste –gluten (f79)

50,00


111

B280

IgE swoiste –ziarno soi (f14)

50,00


112

B397

IgE swoiste –białko jaja (f1)

50,00


113

B398

IgE swoiste –żółtko jaja (f75)

50,00


114

B353

IgE swoiste –mleko(f2)

50,00


115

B354

IgE swoiste –kazeina(f78)

50,00


116

B355

IgE swoiste –alfa -laktoglobulina (f76)

50,00


117

B356

IgE swoiste –beta-laktoglobulina (f77)

50,00


118

B374

IgE swoiste –kakao (f93)

50,00


119

B282

IgE swoiste –orzech ziemny (f13)

50,00


120

B283

IgE swoiste –orzech laskowy  (f17)

50,00


121

B284

IgE swoiste –orzech włoski  (f256)

50,00

MIKROORGANIZMY (unicap-100)
122

B82

IgE swoiste –candida (m5)

50,00


123

B83

IgE swoiste –alternaria-grzyby pleśniowe (m6)

50,00


124

B84

IgE swoiste –aspergilus fumigatus (m3)

50,00

JADY (unicap-100)
125

B145

IgE swoiste –jad komara (i71)

50,00

INNE (unicap-100)
126

B205

IgE swoiste –glista ludzka (p1)

50,00

BAKTERIOLOGIA

Posiewy

127

U01

Mocz - badanie bakteriologiczne

30,00


128 MLP Mocz - wykrywanie antygenu Legionella pneumophila 50,00
129 U43 Mocz- badanie mykologiczne (grzyby drożdżopodobne) 40,00
130 U99 Mocz - wykrywanie antygenu Streptococcus pneumoniae 50,00

131

U.04

Kał - badanie bakteriologiczne w kierunku Salmonella, Shigella, Yersinia, E.coli enteropatogenne

45,00


132

U05

Kał - badanie mykologiczne (grzyby drożdzopodobne)

40,00


133

U40

Kał-badanie w kierunku Campylobacter

60,00

134

U41

Kał-badanie w kierunku obecności toksyny A/B Clostridium difficile i antygenu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH)

60,00

135 U88 Kał - wykrywanie antygenu Norowirusa 60,00
136 U87 Kał - wykrywanie podwyższonego stężenia laktoferyny 55,00
137 A21M Kał - wykrywanie antygenu Giardia Iamblia 20,00
138 F37 Kał - wykrywanie antygenu Rotawirusa i Adenowirusa 20,00 22,00
139 A17 Wykrywanie obecności krwi utajonej 20,00 22,00
140 U57 Kał - wykrywanie obecności antygenu Helicobacter pylori 30,00
141 BKPT Kał - wykrywanie obecności podwyżsoznego stężenia kalprotektyny 135,00

142

U.19

Plwocina - badanie bakteriologiczne

40,00


143

U20

Plwocina - badanie mykologiczne (grzyby drożdzopodobne)

40,00


144

U.27

Ropa - badanie bakteriologiczne

35,00


145 U26 Wymaz z rany - badanie bakteriologiczne 35,00

146

U06

Wymaz z gardła - badanie bakteriologiczne

30,00


147

U07

Wymaz z gardła - badanie mykologiczne (grzyby drożdzopodobne)

40,00


148 GSP Wymaz z gardła w kierunku Streptococcus pyogenes 30,00 33,00

149

U09

Wymaz z nosa - badanie bakteriologiczne

30,00


150 U42 Wymaz z nosa - badanie mykologiczne (grzyby drożdżopodobne)
40,00

151

U14

Wymaz z oka (spojówka) - badanie bakteriologiczne

30,00


152

U17

Wymaz z pępka i zmian skórnych- badanie bakteriologiczne

30,00


153 U18 Wymaz ze zmian skórnych - badanie bakteriologiczne 30,00

154

U11

Wymaz z ucha - badanie bakteriologiczne

30,00


155

U12

Wymaz z ucha - badanie mykologiczne

40,00


156

U45

RSV i Adenowirus z wymazu z nosogardła

30,00

157

 

Sporal A-1 (wskaźnik+wykonanie badania)

25,00


158
Sporal A - Wykonanie badania 15,00

 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś33
Wczoraj37
Wizyt w tygodniu169
Wizyt w miesiącu635
Łącznie wizyt1116727