• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Hortiterapia w Szpitalu św. Ludwika inspiracją dla innych…

Hortiterapia prowadzona przez Szpital św. Ludwika inspiruje innych. Przykładem tego jest wizyta w dniu 18 czerwca br. w naszej placówce dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu, Marka Warwasa wraz z grupą nauczycieli.

Wizyta miała na celu zapoznanie się Ośrodka z prowadzoną przez naszą placówkę hortiterapią (terapią ogrodniczą) w ramach cyklicznego projektu ochrony zdrowia „Hortiterapia metodą wspomagania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami narządu ruchu-pacjentów Szpitala św. Ludwika w Krakowie”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Lublińca inspirowany działalnością Szpitala oraz pragnąc wzbogacić własny warsztat pracy dydaktyczno-wychowawczej planuje wprowadzenie u siebie tej nowatorskiej terapii. Wychowankami Ośrodka są dzieci niesłyszące, słabo słysząco oraz upośledzone umysłowo i ze sprzężeniami.

Goście przyglądali się zajęciom hortiterapii prowadzonym na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zapoznali się z pracą zespołu terapeutycznego. Uczestniczyli w warsztatach florystycznych, podczas których dzieci ćwiczyły mi. in. chwyt precyzyjny, wykonując kompozycje z kwiatów sezonowych, a następnie obserwowali zajęcia usprawniające prowadzone na ścieżce rehabilitacyjnej, których celem było doskonalenie chodu i ćwiczenie równowagi.

Po zakończeniu zajęć pracownicy Szpitala wspólnie z gośćmi udali się do Proszowic, gdzie zwiedzili Ogród Biblijny prowadzony przez Zespół Placówek Caritas – pierwszy tego typu obiekt w Polsce, którego twórcami są projektanci z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Ogród Biblijny zalicza się do ogrodów terapeutycznych i stanowi jego specyficzną odmianę. Podczas wizyty zapoznano się również z najnowszą inwestycją Caritasu w Proszowicach, jaką jest ścieżka rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnychpowstała dzięki inspiracji ze strony Szpitala św. Ludwika podczas ogólnopolskiej I Konferencji „Hortiterapia – stan obecny i perspektywy rozwoju terapii ogrodniczych” (2012). Organizatorami konferencji, obok naszej placówki, byli: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński i Pracownia Florystyczna Flower Land.

Wspólne spotkanie przedstawicieli trzech instytucji zajmujących się w różnych aspektach osobami niepełnosprawnymi, zainteresowanych poprawą ich zdrowia i podnoszeniem jakości ich życia okazało się bardzo owocne. Wszyscy wzbogacili się o nową wiedzę i wymianę doświadczeń w temacie hortiterapii jako metody rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością – rehabilitacji w wymiarze ruchowym, psychicznym, jak i społecznym.

Czytaj więcej:

Hortiterapia – innowacja w rehabilitacji

Innowacyjne metody wspomagania rehabilitacji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Lublińca

Ogród Biblijny


 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś33
Wczoraj37
Wizyt w tygodniu169
Wizyt w miesiącu635
Łącznie wizyt1116727