• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Akredytacja MZ

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie otrzymał prestiżowy status Szpitala Akredytowanego

 

Akredytacja Szpitali

Szpital akredytowany - Informator dla pacjentow

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Rady Akredytacyjnej oraz w związku z zapisami ustawy z dnia 6  listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U z 2009 r. Nr 52, poz. 418 z późn. zm.)  została udzielona akredytacja Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie.

W wyniku dokonanej oceny punktowej jednostka nasza uzyskała 91% możliwej do uzyskania liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych określonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. MZ. z 2010 r. Nr 2, poz.24).

Do udzielenia akredytacji niezbędne jest uzyskanie co najmniej 75% możliwej do uzyskania liczby punktów. Akredytacja została udzielona Szpitalowi na okres 3 lat do 27 stycznia 2020.

Maksymalne oceny Szpital otrzymały w zakresie standardów:

  • Zabiegi i znieczulenia
  • Laboratorium
  • Poprawa jakości i bezpieczeństwo pacjenta
  • Zarządzanie ogólne

Głównym celem, do którego dążą wszyscy pracownicy Szpitala Dziecięcego im św. Ludwika w Krakowie jest zadowolenie pacjentów oraz ich rodziców wynikające z poziomu świadczonych usług oraz stworzenie właściwej atmosfery w czasie pobytu pacjenta  w szpitalu. Pomyślna decyzja o przyznaniu akredytacji wiązała się z dużym nakładem pracy na wdrożenie odpowiednio wysokich standardów w naszym szpitalu. Uzyskanie przez szpital certyfikatu akredytacji ma bardzo istotną wartość, gdyż świadczy o wysokiej jakości naszych usług i stanowi wyróżnik na tle innych placówek ochrony zdrowia.

 

 

 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś33
Wczoraj37
Wizyt w tygodniu169
Wizyt w miesiącu635
Łącznie wizyt1116727