• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Misja i Cele Strategiczne

  Misja Szpitala: "Walczymy o życie, zdrowie i uśmiech dziecka"

  Misją jest promowanie zdrowia oraz leczenie wszystkich potrzebujących dzieci mieszkających w  Krakowie  i  województwie  Małopolskim,  a  także  w  sąsiednich  województwach, ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii, reumatologii, neurologii, alergologii, gastrologii, endokrynologii oraz pulmonologii. Misję tę spełniamy poprzez specjalistyczną diagnostykę i terapię w ramach lecznictwa szpitalnego i poradni specjalistycznych, ustawicznie podnosząc jakość świadczeń, doskonaląc umiejętności personelu, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań pacjentów, poprawiając warunki hospitalizacji pacjentów oraz pracy personelu.


  Cele strategiczne Szpitala:

  1. Przygotowanie Szpitala do rozwoju na zmieniającym się rynku usług medycznych poprzez:
  • zapewnienie kompleksowości usług medycznych i wysokiego poziomu jakości,
  • modernizację infrastruktury Szpitala,
  • opracowanie i wdrożenie strategii marketingowej Szpitala,
  • budowanie kultury organizacyjnej Szpitala,
  • poprawę efektywności wykorzystania zasobów,
  • rozwój informatyzacji Szpitala.
  2. Optymalizacja wyników finansowych Szpitala.
  3. Poprawa ekonomii i uporządkowanie struktury organizacyjnej.
  4. Poszerzanie współpracy w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
    

   Reklama
   Reklama
   Reklama

   Wirtualny Spacer

   Reklama
   Reklama
   Reklama
   Reklama
   Reklama
   Dziś27
   Wczoraj34
   Wizyt w tygodniu62
   Wizyt w miesiącu1395
   Łącznie wizyt1118329