• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Szpital opracował, wdrożył i zamierza doskonalić System Zarządzania Jakością,zgodny z europejską normą ISO 9001:2008. Wspólne działania pracowników zostały zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Polska z siedzibą w Warszawie i 4 lutego 2008 Szpital otrzymał certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań określonych przez obie normy ISO na realizację usług z zakresu specjalistycznej opieki medycznej. System Zarządzania Jakością był już trzykrotnie re certyfikowany, ostatni raz w styczniu 2017 r. z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, programów zdrowotnych (lekowych), opieki psychiatrycznej, ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, rehabilitacji leczniczej

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wymagało pracy zespołowej, zaangażowania wszystkich pracowników, a jeszcze więcej wysiłku i dyscypliny wymaga utrzymanie go na wysokim poziomie i dbanie o ciągłe doskonalenie. Zarządzanie organizacją opiera się na zarządzaniu rzeczywistymi procesami realizowanymi w Szpitalu. Ciągłe monitorowanie i pomiary przebiegu procesów pozwalają na bezpośrednie przekładanie efektów doskonalenia poszczególnych procesów na doskonalenie systemu zarządzania całą organizacją.

Powyższe zamierzenia realizujemy poprzez następujące cele polityki jakościowej:

1. ciągłe doskonalenie jakości i poziomu świadczonych usług zdrowotnych:
- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nasz personel,
- korzystanie ze sprawdzonych dostawców i podwykonawców, zapewniających nowoczesne rozwiązania techniczne i wysoką jakość dostarczanych urządzeń, materiałów i usług,
- organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowo-dydaktycznej w zakresie opieki zdrowotnej, profilaktyki i oświaty zdrowotnej,

2. zwiększenie liczby zadowolonych i usatysfakcjonowanych Pacjentów dzięki lepszemu poznaniu ich wymagań i oczekiwań,

3. podnoszenie zakresu możliwości diagnostycznych i leczniczych dzięki modernizacji oraz zakupom nowoczesnych urządzeń i aparatury medycznej,

4. zdobywanie środków na prowadzenie statutowej działalności; zakupy, remonty, inwestycje itp.,

Realizacja powyższych celów opiera się na wiedzy i umiejętnościach pracowników wspartych nowoczesnym sprzętem oraz na powszechnej świadomości, że za optymalną, zgodną z potrzebami Pacjentów jakość odpowiedzialni są wszyscy pracownicy.

Korzyści   wynikające   z   posiadania   systemu   zarządzania   jakością :

- uporządkowanie struktury organizacyjnej
- uporządkowanie działalności poprzez wprowadzenie jednolitych, jednoznacznych i powtarzalnych procedur postępowania
- podjęcie działań zespołowych
- poprawa współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi szpitala
- szybka identyfikacja i skuteczne rozwiązywanie problemów
- wzrost zaangażowania się pracowników
- poprawa obiegu informacji i dokumentacji
- spełnianie możliwych do wykonania oczekiwań pacjentów
- wyższe miejsce w rankingu przy składaniu ofert do NFZ
- umacnianie dobrego wizerunku Szpitala 

 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś27
Wczoraj32
Wizyt w tygodniu126
Wizyt w miesiącu592
Łącznie wizyt1116684