• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Budowa Nowego Pawilonu Szpitala

Współfinansowane przez:
ceb
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Po 2 latach żmudnych prac i przygotowań, związanych z opracowaniem planów inwestycyjnych, pozyskaniem funduszy, odbyciem przetargów, przeprowadzeniem badań archeologicznych i geologicznych gruntu – mających na celu uzyskanie ostatecznego pozwolenia na realizację projektu koncepcyjnego – budowa nowego pawilonu Szpitala stała się faktem. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem działań inwestycyjno-budowlanych sprawuje ze strony Szpitala mgr inż. Agnieszka Trzcińska.
Zaprojektowany na tyłach budynku głównego Szpitala obiekt będzie powiązany funkcjonalnie i stylistycznie z już istniejącym, tak, by w efekcie końcowym uzyskać jednolity, dobrze działający i wyglądający zespół szpitalny. Nowy pawilon swoją formą, jakkolwiek współczesną, nawiąże do symetrycznego, klasycznego układu historycznej zabudowy.
Realizację prac inwestorskich powierzyliśmy wyłonionej w drodze przetargu firmie CHEMOBUDOWA, specjalizującej się od wielu już lat w projektowaniu i budowie obiektów użyteczności publicznej.


Przebieg realizacji inwestycji:
przygotowanie placu budowy połączone z wycinką pojedynczych drzew i krzewów, z zachowaniem, w miarę możliwości, istniejącego starodrzewu,


wyburzenie budynku gospodarczego,


realizacja wykopów pod fundamenty,


uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego,


dalsze prace na budowie,Wyposażanie wnętrz

 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś33
Wczoraj37
Wizyt w tygodniu169
Wizyt w miesiącu635
Łącznie wizyt1116727