• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Przetargi 2016

Przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywna dostawa medycznego sprzetu jednorazowego uzytku", znak sprawy: DZP.272-37/16

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa dysków SSD", znak sprawy;DZP.272-38/16Przetarg nieograniczony pn. "Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Szpitala zlokalizowanych w Radziszowie przy ul. Podlesie 173", znak sprawy: DZP.272-33/16Przetarg nieograniczony pn."Dostawa sprzętu medycznego", znak sprawy: DZP.272-31/16
Ogłoszenie
Ogłoszenie zmiana
Ogłoszenie zmiana 17.10.2016
SIWZ (word)
SIWZ (PDF)
Załącznik 1B do SIWZ

Przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych", znak sprawy: DZP. 272-30/16

Ogłoszenie
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1B do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu w zakresie pakietu nr 4,9 i 12 

Przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywna dostawa antybiotyków", znak sprawy: DZP.272-29/16
Ogłoszenie
Ogloszenie_zmiana
Ogłoszenie_zmiana 08.11.2016r.
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
SIWZ _Modyfikacja
Załącznik nr 1B do SIWZ

Przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego uzytku", znak sprawy: DZP.272-28/16
Ogłoszenie
Ogłoszenie_zmiana
Ogłoszenie_zmiana 11.10.2016
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1B do SIWZ
Odpowiedzi do pytań
Odpowiedzi do pytań i modyfikacja SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn. "Roboty budowlane polegające na malowaniu korytarza i sal chorych w Oddziale Psychiatrii oraz Pokoju Zabiegowym w Pododdziale Gastroenterologicznym", znak sprawy: DZP.272-2716
Ogłoszenie
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Przedmiar Pododdział Gastroenterologiczny
Przedmiar Oddział Psychiatrii
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywna dostawa szczepionek", znak sprawy: DZP.272-26/16

Ogłoszenie
Ogłoszenie_zmiana
Ogłoszenie_zmiana 17.10.2016
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1B do SIWZ
Załącznik nr 1B do SIWZ Modyfikacja
Załącznik nr 1B do SIWZ Modyfikacja 13.10.2016
Załącznik nr 1C do SIWZ
Odpowiedzi do pytań
Odpowiedzi do pytań i modyfikacja SIWZ
Modyfikacja SIWZ 17.10.2016
Odpowiedzi do pytań 20.10.2016
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi nadzoru autorskiego modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica, AMMS, SPI, EDM, mHosp", znak sprawy: DZP. 272-25/16
Ogłoszenie
Ogłoszenie zmiana
SIWZ (pdf)
SIWZ (word)
Zał. nr 1B do SIWZ 
Zał. nr 2 do SIWZ
Odpowiedzi do pytań i modyfikacja SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieogranicozny pn. "Sukcesywna dostawa szczepionek przeciw grypie", znak sprawy:DZP.272-24/16
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Zał. nr 1B do SIWZ 
Modyfikacja SIWZ 
Informacja z otwarcia ofert 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu medycznego - Aparatu EKG", znak sprawy: DZP.272-23/16

Ogłoszenie
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1B do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia/zestawienie parametrów technicznych)
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionek przeciw brodawczaka ludzkiego 4-walentna", znak sprawy: DZP.272-22/16
Ogłoszenie
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1B do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionek przeciw brodawczaka ludzkiego 9-walentna", znak sprawy: DZP.272-21/16
Ogłoszenie
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1B do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szepionek przeciw pneumokokom", znak sprawy:DZP.272-20/16
Ogłoszenie
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1B do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa systemu do pobierania krwi", znak sprawy:DZP.272-19/16
Ogłoszenie
Zmiana ogłoszenia 07.07.2016
Zmiana ogłoszenia 11.07.2016
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1B do SIWZ
Modyfikacja SIWZ 07.07.2016
Odpowiedzi do pytań 11.07.2016
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionkek", znak sprawy:DZP.272-18/16

Ogłoszenie
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1B do SIWZ 
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 


Przetarg nieograniczony pn. "Roboty budowlane polegające na dobudowie szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy oraz robotami towarzyszącymi w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie, znak sprawy: DZP.272-17/16

Ogłoszenie
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1B do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn. "Roboty budowlane polegające na remoncie łazienki na Oddziale Pulmonologicznym, Oddziale Dzieci Starszych oraz remoncie pomieszczenia socjalnego Pracowni RTG", znak sprawy: DZP.272-16/16
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Ogłoszenie
Załącznik nr 2 do SIWZ (dokumentacja)
Załącznik nr 1B do SIWZ (przedmiary)
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu komputerowego", znak sprawy:DZP.272-15/16
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Ogłoszenie 
Pytania
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn. "Roboty budowlane polegające na dobudowie szybu windowego wraz z dostawą i montażem windy oraz robotami towarzyszącymi w Małoplskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie, znak sprawy: DZP.272-14/16

Ogłoszenie
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1B do SIWZ (Zestawienie parametrów technicznych)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania 

Przetarg nieograniczony pn. "Roboty budowlane polegające na remoncie łazienki na Oddziale Pulmonologicznym, Oddziale Dzieci Starszych oraz remoncie pomieszczenia socjalnego", znak sprawy: DZP.272-12/16

Ogłoszenie
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 2 do SIWZ (dokumentacja)
Załącznik nr 1B do SIWZ (przedmiary)
Pytania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi kompleksowego utrzymania czystości", znak sprawy: DZP.272-13/16
Ogłoszenie
SIWZ (WORD)
SIWZ (PDF)
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ (Wykaz powierzchni - Budynek Główny)
Załącznik nr 2 do SIWZ (Wykaz powierzchni - Pawilon)
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa gazów medycznych", znak sprawy: DZP.272-7/16
Ogłoszenie
Ogłoszenie_zmiana 
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1B do SIWZ
Odpowiedzi do pytań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa szczepionek", znak sprawy:DZP.272-9/16
Ogłoszenie
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Załącznik nr 1B do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn. "Usługi kompleksowego utrzymania czystości", znak sprawy: DZP.272-8/16 

Ogłoszenie
Ogłoszenie zmiana (18.04.2016)
Ogłoszenie zmiana (19.04.2016)
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Zał. nr 2 do SIWZ 
Zał. nr 2 do SIWZ (Wykaz powierzchni - Budynek Główny)
Zał. nr 2 do SIWZ (Wykaz powierzchni - Pawilon) 
Pytania i modyfikacja SIWZ 
(18.04.2016)
Pytania i modyfikacja SIWZ (19.04.2016)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu komputerowego", znak sprawy: DZP.272-10/16
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)

Załącznik nr 1B do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 


Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa sprzętu komputerowego - rozbudowa macierzy IBM V3700", znak sprawy: DZP.272-5/16
Ogłoszenie
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn. "Usługa kompleksowego ubezpieczenia", znak sprawy: DZP.272-6/16

Ogłoszenie
Ogłoszenie_zmiana
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Zał. nr 1B do SIWZ
Zał. nr 4 do SIWZ
Zał. nr 5 do SIWZ
Modyfikacja treści SIWZ 
Odpowiedzi do pytań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa leków", znak sprawy: DZP.272-3/16
Ogłoszenie
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Zał. nr 1B do SIWZ 
Odpowiedzi do pytań
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu pakietu nr 5 


 Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa łózek szpitalnych", znak sprawy: DZP.272-2/16

Ogłoszenie
Ogłoszenie zmiana
SIWZ (word)
SIWZ (pdf)
Zał. nr 1B do SIWZ
Pytania i modyfikacja SIWZ
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 


Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa kardiomonitora", znak sprawy: DZP.272-1/16

Ogłoszenie
SIWZ (word)
SIWZ (pdf) 
Załącznik nr 1B do SIWZ
Pytania
Pytania cd. 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej  

 

 

file_locked1

 

 

Reklama
Reklama
Reklama

Wirtualny Spacer

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dziś21
Wczoraj12
Wizyt w tygodniu262
Wizyt w miesiącu690
Łącznie wizyt1115802